"Καμιά καρδιά δε γιατρεύεται χωρίς να κάνεις λίγη ζημιά στο συκώτι σου"
Η Βόλτα (Μέρος Δεύτερο)